Šiuo metu „Žalgirio“ Garbės Klube
10
įmonių
790
narių
Šį sezoną surinkta
18916.00  €

Privatumo politika

VšĮ KAUNO „ŽALGIRIO“ KLUBO PRIVATUMO POLITIKA

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE PATEIKIAME JUMS SVARBIĄ INFORMACIJĄ APIE TAI KOKIAIS BŪDAIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME IR KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data: 2020.02.01

VšĮ Kauno „Žalgirio“ klubas ,302430644, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 (toliau tekste vadinama – Klubas) vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą, todėl ši Privatumo politika (toliau tekste vadinama - Politika) skirta informuoti apie Klubo valdomame tinklalapyje www.zalgirioklubas.lt (toliau tekste vadinama – Interneto svetainė) arba kitais informuotais būdais renkamos, naudojamos ir saugomos Jūsų asmens duomenų informacijos tvarkymo sąlygas ir tvarkas.

Šioje Politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Klubas pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Politikos teksto viršuje.

AR MAN SKIRTA IR REIKALINGA ŠI POLITIKA?

Šioje Politikoje pateikiame Jums svarbią informaciją su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti, ypač prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus Internetinėje svetainėje, nes jie gali būti susiję su tuo kaip Klubas renka, naudoja ir saugo Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau tekste vadinama – Asmens duomenys). Asmens duomenys Klubui gali tapti žinomi ir saugomi elektroniniu ar kitu būdu, kai Jūs pavyzdžiui atliekate nors vieną iš žemiau išvardintų aktyvių veiksmų:

 1. Apsilankėte mūsų Internetinėje svetainėje ir atlikote aktyvius veiksmus t.y. užpildėte užklausos formą, susisiekėte su paslaugas teikiančiu departamentu ir/arba darbuotoju, užsisakėte naujienlaiškį;
 2. Tapote „Žalgirio” Garbės Klubo nariu,
 3. Užsisakėte Interneto svetainėje teikiamas paslaugas ir/ar prekes (pvz.marškinėlius);
 4. Atlikote aktyvius Klubo socialinių tinklų veiksmus t.y. parašėte žinutę, palikote atsiliepimą ir/arba komentarą, dalyvavote diskusijose, forumuose;
 5. Klubo Internetinėje svetainėje atlikote aktyvius veiksmus t.y. dalyvatote diskusijoje, totalizatoriuose, konferencijose;
 6. Sutikote gauti Klubo tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 7. Dalyvavote Klubo viktorinose, žaidimuose, akcijose;
 8. Pateikėte atsiliepimą, prašymo ir/ar skundo formą.

KOKIE MANO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI?  

Klubas atsižvelgiant į asmens duomenų rinkimo tikslus gali rinkti, naudoti ir saugoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kurie gali identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Žemiau pateikiame išsamią lentelę, kurioje nurodome kokiu tikslu, kokią informaciją, kiek laiko ir kokiu pagrindu saugome Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai peržiūrėti šią lentelę, kurioje pateikta pagrindinė Jūsų Asmens duomenų saugojimo informacija:

DUOMENŲ RINKIMO IR SAUGOJIMO INFORMACINĖ LENTELĖ

Atvejis kada gali būti tvarkomi Jūsų duomenys

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenų saugojimo terminas

Teisinis pagrindas Asmens duomenų rinkimui ir saugojimui

Raštu/telefonu  pateikėte užklausą, prašymą ar skundą

Išnagrinėti Duomenų subjekto užklausas, prašymus ar skundus

Vardas ir pavardė,  elektroninis paštas, tel. numeris, adresas, užklausa, prašymas ar skundas, informacija susijusi su pateikta užklausa, prašymu ar skundu

1 metai nuo pateikimo datos

Teisėtas interesas  (GDPR 6 str. 1 d. f.)

 

 

Narystės administravimas

Vardas ir pavardė, el. paštas, tel. numeris, gimimo data, sąskaitos numeris, mokėta suma, , narystės istorija, fotonuotrauka.

3 metai nuo paskutinės narystės pirkimo/pratęsimo datos

Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

Pirkote Klubo teikiamas prekes ir/ar paslaugas

Prekių/paslaugų pardavimas ir administravimas

Vardas ir pavardė, el.paštas, tel. numeris

3 metai nuo paskutinio pirkimo datos

Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

Atlikote aktyvius veiksmus Žalgirio socialiniuose tinkluose (Facebook)

Žalgirio asmeninių  socialinių paskyrų  administravimas

Vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Žalgirio socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą Žalgirio renginiuose, informacija apie Žalgirio įvertinimą, ir visa kita galima informacija pateikta Duomenų subjekto

 

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar naujienlaiškius

Pateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos ir kiti statistiniai duomenys 

10 metų nuo sutikimo datos

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Pirkdami prekes ir/ar paslaugas neprieštaravote, gauti rinkodaros pranešimus

Pateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, pirkimo istorija, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos    

10 metų nuo sutikimo datos

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Dalyvavote žaidimuose, akcijose, viktorinose (socialinėse erdvėse ir/arba Klubo sporto renginių vietose)

Klubo pramoginių  užsiėmimų organizavimo ir administravimo

Vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Klubo socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą Klubo renginiuose, informacija apie Klubo įvertinimą, nuotraukos ar video įrašai – jei jie yra skirti konkursui kaip viena iš dalyvavimo sąlygų

1 metai po laimėtojo paskelbimo datos 

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Renginio metu buvote fotografuojamas ir/ar filmuojamas ir medžiaga buvo paviešinta

Visuomenės informavimas

Atvaizdas matomas fotografijoje,  atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje,  renginys, renginio data

5 metai nuo paviešinimo datos

Teisėtas interesas  (GDPR 6 str. 1 d. f.)

Esate Klubo paslaugų/prekių tiekėjas ir/ar pirkėjas, verslo partneris, kontaktinis atstovaujamos įmonės asmuo

Verslo santykių administravimas

Informacija kuri pateikiama sudarant sutartį, įskaitant kontaktinę informaciją vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, vizitinė kortelė, kontrahentų duomenys. Taip pat informacija apie  rinkodaros pasirinkimus ir naujienlaiškius

5 metai nuo paskutinio pirkimo/paslaugos užsakymo datos

 

Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

Del korteles

 

 

 

 

 

AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Klubas renka Jūsų Asmens duomenis tik tuo tikslu, kad operatyviai ir tinkamai reaguoti į Jūsų kaip kliento/vartotojo užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus aktyvius veiksmus ir tik tam, kad suteikti Jums geriausią aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Jums nepateikus informacijos ir/arba ją pateikus su klaidomis Klubas negalės suteikti paslaugų, tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja Klubo veikimo. 

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad Klubas juos rinks, kaups, sistemins, naudos ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis turite įsitikinti, kad pateikiami duomenis būtų tikslūs ir teisingi. Klubas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą/nuostolius, Jums ar tretiesiems asmenims atsiradusią dėl Jūsų pateiktų netikslių ir/ar neteisingų duomenų.

KIEK LAIKO SAUGOJATE MANO ASMENINIUS DUOMENIS?

Klubas saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo tikslus ir tais tikslais gautų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama – Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje.  

Nebereikalingi asmens duomenys ir/ar duomenys kuriems yra suėjęs saugojimo terminas yra sunaikinami ir/ar negrįžtamai ištrinami.

Klubas įsipareigoja imtis visų galimų techninių ir administracinių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų sunaikinami ir/ar ištrinami tikslingai, sąžiningai ir neprieštarautų teisės aktuose nustatytų terminų reikalavimų.

AR KLUBAS VYKDO TERITORIJŲ IR/AR PATALPŲ FILMAVIMUS?  

Klubas nevykdo jokių patalpų ir/ar teritorijų filmavimų.

AR LANKYDAMASIS „ŽALGIRIO“ GARBĖS KLUBO  ORGANIZUOJAMOSE RENGINIUOSE GALIU BŪTI NUFOTOGRAFUOTAS/ NUFILMUOTAS? 

Klubas organizuojamų renginių metu gali fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos Klubas gali naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius renginius. Klubas įsipareigoja tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik Klubo socialinės žiniasklaidos paskyrose ir Interneto svetainėje. Klubo organizuojamų renginių ir/ar masinių renginių  fotonuotraukų ir video medžiagos rinkimas, tvarkymas ir saugojimas yra atliekamas, pagal Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje pateikiamą informaciją.

Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Klubas nekontroliuoja ir neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

AR MANO PATEIKIAMI DUOMENYS KLUBUIYRA SAUGŪS?

Klubas Jūsų Asmens duomenis tvarko atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į Klubodirektoriaus/-ės patvirtintas  „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“ bei technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Klubasvadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenis renka tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenis tvarko sąžiningai ir tik pagal pirminę paskirtį;
 3. Asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
 4. Asmens duomenų tvarkymo darbus paskiria atlikti tik darbuotojus, kuriems yra suteikta tokia teisė;
 5. Asmens duomenis tvarko tik naudojantis protingomis techninėmis ir administracinėmis priemonėmis;
 6. Asmens duomenis atskleidžia trečiosioms šalims tik esant teisiniam pagrindui;
 7. Apie užfiksuotą ar numanomą Asmens duomenų pažeidimą informuoja Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 8. Atlieka periodinį darbuotojų žinių gilinimą Asmens duomenų tvarkymo klausimu.

KAIP MANO DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

Klubas Jums gali siųsti reklaminius pranešimus, prekių ir/ar paslaugų pasiūlymus, naujienlaiškius ar kitus Jums naudingus pasiūlymus, tik tuo atveju jeigu Jūs esate ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus ir pildydami atitinkamas anketas ir/ar užklausas suteikėte tokią teisę, aiškiai pateikiant savo sutikimą atliekant prašomus aktyvius veiksmus, tokius kaip varnelės pažymėjimas, raštiškas sutikimas, el. pašto pateikimas. Taip pat Klubas gali teikti Jums rinkodaros pasiūlymus, kurių tvarkymo tikslas suderinimas su tikslais dėl kurių buvo gauti Jūsų asmens duomenys ir Jūs neprieštaravot, kad pateikti Asmens duomenys būtų vėliau naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Rinkodaros tikslais Jūsų renkami asmens duomenys ir jų saugojimo trukmė yra nurodoma Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti užsakytas tiesioginės rinkodaros paslaugas ir nebegauti pasiūlymų bei naujienų pranešimų. Atsisakyti tokių paslaugų Jūs galite bet kokiu metu naujienlaiškio apačioje paspaudę atitinkamą paslaugų atšaukimo nuorodą arba susisiekdami su mumis el. paštu klubas@zalgiris.lt.

KAM KLUBAS GALI ATSKLEISTI MANO ASMENS  DUOMENIS?

Klubas Jūsų asmens duomenis gali atskleisti siekiant apginti savo  teises ir interesus ir/arba suteikti reikalaujamą informaciją teismui, teisėsaugos įstaigoms ir valstybės institucijoms tik tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

Klubas taip pat gali atskleisti Asmens duomenis kitoms įmonėms/įstaigoms siekiant įvykdyti paslaugų teikimą ir/ar sutarties įsipareigojimus, tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti, kaip pvz. IT sistemų administravimas, buhalterinė apskaita, audito atlikimas.

AR GALI KITOS ĮMONĖS RINKTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas Interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Klubas nėra atsakingas už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš KluboInternetinės svetainės į kitas Internetines svetaines, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamos svetainės privatumo politika prieš atliekant, bet kokius aktyvius veiksmus.

KOKIAS KLUBAS NAUDOJA SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant  pranešimus, laukelių ,,Like“ ; ,,Follow“ ir pan. naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Klubas turi ir administruoja paskyras žemiau išvardintose socialinės žiniasklaidos priemonėse. Rekomenduojame Jums perskaityti šių trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais, kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo:

 „Facebook“ -

„Instagram“ - @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720

„YouTube“ - /ZalgirioArena, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

„Twitter“ - @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://twitter.com/en/privacy

„LinkedIn“ - @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

Jeigu Klubas šios Politikos tikslais tvarko Jūsų Asmens duomenis arba Jūs turite pagrindo manyti, kad Klubastvarko Jūsų asmens duomenis, tokiu atveju Jūs turite šias teises:

Teisę žinoti - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

Teisę susipažinti - susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;  

Teisę ištaisyti - reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti savo neišsamius duomenis;

Teisę sunaikinti ir būti pamirštam - savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;  

Teisę apriboti - reikalauti, kad Klubas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;  

Teisę perkelti - teisę į duomenų perkėlimą;

Teisę nesutikti -  kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Siekdami įgyvendinti Jums priklausančias teises privalote užpildyti šią formą arba raštu kreiptis į Klubą (žemiau pateiktais kontaktais) ir nurodyti reikalaujamas įgyvendinti teises į kurias Klubas įsipareigoja atsakyti šioje Politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

KAIP SUSISIEKTI SU ŽALGIRIU?

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavus Jūs privalote susisiekti su Klubu raštu šiais nurodytais būdais:

Klubo asmens duomenų pareigūno paštu: dap@zalgiris.lt

Paštu:  adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

Klubas įsipareigoja į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių , apie tai Jus iš anksto informavus raštu.  

Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus pakeisti Žalgiris negalės su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.

Žalgiriui nesuteikus Jūsų prašomos informacijos ar turint pagrįstą pretenziją dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant motyvuotą pretenziją nurodytais kontaktais:  A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.